Ropal Jai Khetwa Sambha Motiya Dhan Rekhwa (Samar Singh)